QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Vietnam Zero WasteGiám đốc sản xuất Năm sinh: 1985 Kinh nghiệm: Kỹ sư vận hành tại Công ty giấy Vinakraft; Kỹ sư điện cao cấp tại Tổ hợp Samsung HCMC CE – Công ty EHS; Ca trưởng nhà máy tại Công ty TNHH Nhà máy Giấy Cheng Yang; Giám đốc sản xuất tại Việt Nam […]

TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT

Vietnam Zero WasteGiám đốc sản xuất Năm sinh: 1985 Kinh nghiệm: Kỹ sư vận hành tại Công ty giấy Vinakraft; Kỹ sư điện cao cấp tại Tổ hợp Samsung HCMC CE – Công ty EHS; Ca trưởng nhà máy tại Công ty TNHH Nhà máy Giấy Cheng Yang; Giám đốc sản xuất tại Việt Nam […]

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Vietnam Zero WasteGiám đốc sản xuất Năm sinh: 1985 Kinh nghiệm: Kỹ sư vận hành tại Công ty giấy Vinakraft; Kỹ sư điện cao cấp tại Tổ hợp Samsung HCMC CE – Công ty EHS; Ca trưởng nhà máy tại Công ty TNHH Nhà máy Giấy Cheng Yang; Giám đốc sản xuất tại Việt Nam […]