Thông tin liên lạc

Địa chỉ

20/4 đường nội khu Symphony, khu phố Phú Mỹ Hưng Midtown, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hotline

0902898953

Email

info@vietnamzerowaste.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Thiết kế siêu bền, vận hoàn toàn tự động, hiệu suất cao.
• Cháy triệt để nhiên liệu và giảm phát thải khí độc như: CO, SOx, NOx .

NGUYÊN LIỆU ĐỐT

Gas/CNG/LPG/DO/FO

HIỆU QUẢ VÀ ỨNG DỤNG

• Hệ thống điện được lập trình PLC-HMI/SCADA nên việc vận hành tự động hóa và đơn giản.
• Chi phí bảo trì, bảo dưỡng rất thấp.