Thông tin liên lạc

Địa chỉ

20/4 đường nội khu Symphony, khu phố Phú Mỹ Hưng Midtown, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hotline

0902898953

Email

info@vietnamzerowaste.vn

Hành trình phát triển của Vietnam zerowaste

Với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành giải pháp năng lượng, ZRW đã đạt khẳng định được năng lực và giá trị của hoạt động công ty, đồng thời cũng xây dựng được chuỗi sản xuất để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu khách hàng.