Thông tin liên lạc

Địa chỉ

20/4 đường nội khu Symphony, khu phố Phú Mỹ Hưng Midtown, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hotline

0902898953

Email

info@vietnamzerowaste.vn
pppppp

Tổng quan

Cùng với sự phát triển nhanh tróng của nền kinh tế và sự gia tăng dân số của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, khối lượng chất thải sinh hoạt và sản xuất đã tăng cao đáng kể với lượng phát sinh chất thải ở Việt Nam tăng gấp đôi trong dưới 15 năm vừa qua (Worldbank). Trong khi đó, các hoạt động xử lý chất thải hiện nay sử dụng nhiều lao động và thiếu hiệu quả dẫn tới chi phí xử lý cao và các vấn đề môi trường nghiêm trọng khác.

Bên trên là các tầng xử lý chất thải sinh hoạt tại Việt Nam, có thể thấy rằng quá trình này thường sẽ mất rất nhiều thời gian để rác thải có thể được phân loại và xử lý hoàn toàn. Đồng thời, lượng phát thải ra môi trường sẽ tăng khi các tầng thiếu liên kết chặt chẽ với nhau. Cũng vậy, phế phẩm trong sản xuất cũng chưa có những biện pháp xử lý triệt để và đem lại nhiều hậu quả cho môi trường cũng như những thành phần kinh tế khác.

Rác thải đối với Việt Nam Zerowaste

Với chúng tôi, rác thải không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gây lãng phí về kinh tế. Nguồn rác thải hiện tại có thể được chuyển đổi thành những năng lượng có ích như nhiên liệu chất đốt (RDF) đối với chất thải rắn và phân bón cho cây trồng đối với chất thải hữu cơ. Việt Nam Zerowaste đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ RDF/SRF trong việc đưa rác thải sản xuất thành nguồn nguyên liệu thay thế cho nguồn nguyên liệu hoá thạch.

Nguồn nguyên liệu mới này không những đem lại hiểu quả sản xuất gần giống với hoá thạch, mà còn giúp giảm thại lượng phát thải khi mà lượng Co2 thải ra giảm 70% so với than đá. Từ đó, rác thải đã được chuyển hoá thành năng lượng sạch có ích, giúp hạn chế ảnh hưởng môi trường, tăng chất lượng cuộc sống.

Đánh giá bài viết