LogoLinhGiang

LINH GIANG

Chi tiết dự án Công ty TNHH Đầu tư Linh Giang là một trong những doanh nghiệp uy tín và lớn mạnh trong thị trường Việt Nam, điển hình là ngành công nghiệp giấy. CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH Đầu tư Linh Giang Vị trí Nam Định HẠNG MỤC Giấy Công suất 10 tấn/giờ […]