Thông tin liên lạc

Địa chỉ

20/4 đường nội khu Symphony, khu phố Phú Mỹ Hưng Midtown, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hotline

0902898953

Email

info@vietnamzerowaste.vn
bbbbbb

Tổng quan

  • Sản phẩm xanh là sản phẩm với quá trình sản xuất ít tác động đến môi trường. Chúng thường được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Những sản phẩm này góp phần vào một hình thức sống và phát triển bền vững hơn bằng cách gây ít hoặc không ảnh hưởng đến môi trường.

  • Tuy nhiên, trong khi nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hướng đến chuyển đổi sản xuất xanh, nguồn năng lượng sạch phổ biến hiện nay là điện mặt trời,điện gió, và điện thuỷ lực. Điều này hạn chế sự phát triển bền vững của doanh nghiệp khi quá trình sản xuất cần những loại hình năng lượng khác như hơi, nhiệt. Khác với năng lượng điện sạch, hệ thống sinh hơi, nhiệt có thể gây ra nhiều hậu quả về môi trường nếu doanh nghiệp đó vận hành thiếu chuyên nghiệp hoặc hiệu quả kém.

Năng lượng sạch mang đến sản phẩm xanh

Thực trạng ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp

  • Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chất thải rắn công nghiệp phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 863,2 tấn/ngày chủ yếu tập trung từ hoạt động sản xuất công nghiệp, trong đó lượng rác không nguy hại phát sinh khoảng 646 tấn/ngày. Nguồn chất thải này một phần sẽ được những đơn vị xử lý thu gom và tái chế, nhưng hiệu quả chỉ đạt được ở mức 31%.

  • Ngoài ra, khí thải và nước thải cũng là hai vấn đề nghiêm trọng đang được quan tâm. Hiện nay, 79% khu công nghiệp tại Việt Nam đã lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, nhưng hiệu quả xử lý không cao và không đạt QCVN. Mặt khác, tình trạng khí thải của doanh nghiệp trong nước đang cải thiện đáng kể khi các chỉ số chất lượng không khí chung quanh trong nhiều khu công nghiệp ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương đạt giới hạn cho phép theo QCVN05:2013/ BTNMT, còn tốt hơn tại vùng ven các đường giao thông lớn.

Năng lượng sạch mang đến sản phẩm xanh

Giải pháp tối ưu - Giảm tác động môi trường

  • Một trong những giải pháp đang được Việt Nam Zerowaste cung cấp là dịch vụ đồng phát hơi-nhiệt-điện. Giải pháp này giúp tối ưu nguồn nguyên liệu sử dụng khi nó có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn so với những hệ thống lò truyền thống (chi tiết). Ngoài ra, chúng tôi cũng tận dụng tối đa nguồn chất thải công nghiệp, chuyển hoá rác thành nguồn nguyên liệu RDF , giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ đó đạt những tiêu chí để đạt được sản phẩm xanh.