Japfalogo

JAPFA BÌNH THUẬN

Chi Tiết Dự Án Japfa là tập đoàn hàng đầu chuyên cung cấp những giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc từ đạm động vật tại các nước Châu Á bao gồm Việt Nam. CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam VỊ TRÍ 2FV6+X7W, Xã Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận HẠNG […]

Japfalogo

JAPFA BÌNH PHƯỚC

Chi Tiết Dự Án Japfa là tập đoàn hàng đầu chuyên cung cấp những giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc từ đạm động vật tại các nước Châu Á bao gồm Việt Nam. CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam VỊ TRÍ KCN Minh Hưng II – Bình Phước HẠNG MỤC […]