Thông tin liên lạc

Địa chỉ

20/4 đường nội khu Symphony, khu phố Phú Mỹ Hưng Midtown, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hotline

0902898953

Email

info@vietnamzerowaste.vn

Phone

+84 975 337 933

Mail

info@vietnamzerowaste.vn

Working Hours

Mon - Sat: 8.00 am - 5.00 pm

facebook

Vietnam Zerowaste

//Don't hesitate
Contact us now

We are always available to clear up your queries