KimTinlogo

KIM TÍN

Chi Tiết Dự Án Dự án cung cấp lò dầu ghi thang giữa Phúc Trường Hải và nhà máy ván MDF Kim Tín tại Bình Phước CHỦ ĐẦU TƯ Công ty Cổ Phần Kim Tín Bình Phước VỊ TRÍ Bình Phước HẠNG MỤC Ván CÔNG SUẤT 10 triệu KCAL Tiến độ đang lắp đặt Facebook […]