Thông tin liên lạc

Địa chỉ

20/4 đường nội khu Symphony, khu phố Phú Mỹ Hưng Midtown, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hotline

0902898953

Email

info@vietnamzerowaste.vn
cdm3

tổng quan

 • Cơ chế phát triển sạch không chỉ là giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững và mang lại sự linh hoạt đáp ứng mục tiêu giảm phát thải CO2.  Vậy dự án CDM bao gồm những đối tượng nào và được thực hiện ra sao?

ỨNG DỤNG CỦA CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH (CDM)

Về cơ chế phát triển CDM

 • Đối tượng chính của Cơ chế phát triển sạch CDM

   CDM bao gồm một thỏa thuận song phương giữa hai đối tượng để hoàn thành một dự án giảm thiểu phát thải nhà kính.

  • Các nước phát triển thực hiện cam kết giảm phát thải
  • Các nước đang phát triển đạt được sự phát triển bền vững

  Các đối tượng tham gia CDM bao gồm

  • Nhà phát triển/vận hành dự án
  • Nhà đầu tư CDM/ mua chứng nhận giảm phát thải CER
  • Chính phủ và chính quyền quốc gia được chỉ định

  Các đối tượng chỉ định dự án: Ban điều hành CDM và các bên liên quan khác

  CDM đối với ngành năng lượng: Các dự án liên quan đến năng lượng là ví dụ điển hình cho các dự án CDM:

  • Cải thiện hiệu quả năng lượng
  • Ứng dụng năng lượng tái tạo
  • Đồng phát
  • Chuyển đổi nhiên liệu (thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu sinh khối
  • Các hoạt động trồng rừng và tái trồng rừng

Cách thức hoạt động của CDM

 • Nhà đầu tư từ một quốc gia công nghiệp hóa, hoặc một chính phủ nước công nghiệp hóa, có thể đầu tư hoặc cung cấp tài chính cho một dự án (trồng rừng, chuyển đổi năng lượng sạch,…) ở một nước đang phát triển để nhận được tín chỉ Cacbon, chứng nhận cắt giảm phát thải khí nhà kính. Qua đó đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững cho quốc gia đang phát triển. Tất cả các hoạt động của dự án đều phải thông qua cơ quan bên thứ 3 (Ban điều hành CDM).